Τα πρώτα θύματα του πολέμου στο Ασφαλιστικό. Άμαχοι με παιδιά (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/aEXF1S)