Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, περιέγραψε στα πλαίσια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης τα μέσα εξυγίανσης για τη ∆ΕΗ που περιλαμβάνουν τον «εξορθολογισµό της τιµολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ.  Αναφορικά με τα τιμολόγια, Ο Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι «η στήριξη των εσόδων της ∆ΕΗ θα εξισορροπηθεί απολύτως για τους καταναλωτές, αφενός µέσω της πρόσφατης μείωσης του ΦΠΑ και αφετέρου µέσω της περαιτέρω μείωσης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), δηλαδή των χρημάτων που πληρώνουν οι καταναλωτές για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Έθνος, , η ονομαστική αύξηση στα τιμολόγια της ∆ΕΗ θα είναι περίπου 5%, ωστόσο η επιβάρυνση, σύμφωνα µε την κυβέρνηση, θα αντισταθµιστεί µέσω της μείωσης του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ. Ο Κ. Χατζηδάκης κατέληξε στις δηλώσεις του ότι «η ∆ΕΗ ενισχύεται, αλλά οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται». Οι αυξήσεις που θα ενσωματωθούν στα κόστη παραγωγής της εταιρείας θα αντισταθμιστούν με τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% και τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, κάτι που σημαίνει ότι η μείωση του ΦΠΑ «θυσιάζεται» για το πλαίσιο της σωτηρίας που προωθεί η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ.

Ο Κ. Χατζηδάκης παρουσίασε αναλυτικά τις ενέργειες της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα, που περιλαμβάνουν «ένα νέο business plan από τη νέα διοίκηση που θα προκύψει σύντομα, ώστε η εταιρία να απαλλαγεί από το υπάρχον ασφυκτικό πλαίσιο και να μπορεί να λειτουργήσει με ευελιξία, αλλά και ανταγωνιστικά στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας. Βασικός πυλώνας του νέου business plan θα είναι η σταδιακή μετάβαση της εταιρίας στη μετά λιγνίτη εποχή». Επίσης ανέφερε ότι θα συμβεί «δροµολόγηση της μεταφοράς των παγίων διανομής από τη ∆ΕΗ στον ∆Ε∆∆ΗΕ, µε στόχο τη μερική ιδιωτικοποίηση του ∆Ε∆∆ΗΕ µε την προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών µε ξεκάθαρο ταµειακό όφελος για τη ∆ΕΗ».

Παράλληλα στα μέσα εξυγίανσης εντάσσονται η «αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών της ∆ΕΗ µε στοχευµένες εθελούσιες εξόδους ώστε να «επιλυθούν ουσιώδη προβλήµατα στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων». Ο υπουργός Περιβάλλονται και Ενέργειας υποστήριξε ότι η νέα κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας «κυνηγώντας τα µεγάλα ψάρια και εισπράττοντας από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς µόνο 60.000 οφειλέτες χρωστούν 800 εκατ. ευρώ στην εταιρεία», υποστηρίζοντας παράλληλα πως για τους αδύναμους  θα υπάρξει μέριμνα. Προσέθεσε ότι είναι σε εξέλιξη η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τα μέτρα στήριξης:

-Κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής (ΝΟΜΕ) που κόστισαν στη ΔΕΗ, όπως είπε ο Κ. Χατζηδάκης, 600 εκατομμύρια ευρώ καθώς η επιχείρηση υποχρεώθηκε να πουλάει ενέργεια κάτω του κόστους προς όφελος των ανταγωνιστών της.

– Διαπραγμάτευση με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ αντί του στόχου για μείωσή του στο 50% ως το τέλος του χρόνου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας χαρακτήρισε παγκόσμια πρωτοτυπία να επιδιώκει μια επιχείρηση την μείωση των πελατών της.

– Θα κλείσει το θέμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας µε τον προσφορότερο τρόπο και τα χρήματα αυτά θα αποδοθούν στη ∆ΕΗ ως μία ένεση ρευστότητας.

– Καταβολή των πόρων για τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος των μονάδων ύστερα από συνεννόηση με τις Ευρωπαϊκές αρχές.

– Στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπου το μερίδιο αγοράς που κατέχει σήμερα η ΔΕΗ είναι 2,9%, ποσοστό που ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε ως ντροπή.