Στο ThePressProject είχαμε ασχοληθεί ήδη  από τον Ιούνιο με την υπόθεση όταν η επιτροπή ανταγωνισμού είχε δημοσιεύσει τα πρώτα στοιχεία της έρευνάς της, τα οποία έδειχναν ότι 3 εταιρίες (ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, J&P ΑΒΑΞ) μέσω συνεννοήσεων είχαν καταφέρει να αναλάβουν το 81% των έργων δημοσίων έργων το 2011.

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τις ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ να προσφέρουν στοιχεία σχετικά με την επίπτωση που θα έχουν τα πρόστιμα που αναμένεται να επιβληθούν στα οικονομικά των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Και οι δύο αρνήθηκαν να απαντήσουν επικαλούμενες την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ΑΚΤΩΡ μάλιστα να κάνει λόγο για «πρόωρο στάδιο» της υπόθεσης.

Ποιο συγκεκριμένα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στην απάντηση της αναφέρει πως υπέβαλε σχετικό αίτημα διευθέτησης για την υπαγωγή στις προβλεπόμενες διαδικασίες διαφορών, προκρίνοντας την ταχύτητα επιλύσεως. Σημειώνει δε, πως με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν μπορεί να διατυπωθεί εκτίμηση για την έκβαση της ανωτέρω διαδικασίας και πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατό να γίνει καμία πρόβλεψη για τη θετική ή αρνητική κατάληξη της σχετικής διαδικασίας διευθέτησης, η οποία εναπόκειται τελικώς σε απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Από την πλευρά της η εταιρεία Ελλάκτωρ, αναφέρει πως οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ελέγχονται για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011, και 101 ΣΛΕΕ. Επίσης η Ελλάκτωρ αναφέρει πως λόγω του επιβαλλόμενου από το νόμο απόρρητου χαρακτήρα της διαδικασίας διευθέτησης, η εταιρία δεν είναι σε θέση να γνωστοποιήσει ούτε να δημοσιεύσει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο αναφορικά με την τυχόν δήλωσή της περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή της στη διαδικασία διευθέτησης και την εξέλιξη αυτής.

Σημειώνει δε, πως λόγω του πρώιμου σταδίου της υπόθεσης, οι επιμέρους παράγοντες, οι οποίοι θα επηρέαζαν το ύψος του προστίμου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν και κατ’ επέκταση, οποιαδήποτε εκτίμηση για την επίδραση στην οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας δεν θα μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί με αξιοπιστία. Τονίζοντας παράλληλα, πως το γεγονός ότι η υπόθεση επηρεάζει το σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, την καθιστά μοναδική και λόγω απουσίας ιστορικών στοιχείων η οποιαδήποτε εκτίμηση δεν είναι εφικτή.

Ποιοί εμπλέκονται στο καρτέλ

Βάσει της εισήγησης είχαν συμμετοχή στις συνεννοήσεις, κατά περιόδους ή ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς, και εταιρίες των ομίλων FCC, VINCI, HOCHTIEF και SIEMENS, καθώς και οι εταιρίες ΒΙΟΤΕΡ, ΕΚΤΕΡ, ΘΕΜΕΛΗ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ALSTOM TRANSPORT, IACOVOU BROTHERS, ARCHIRODON CONSTRUCTION, SALINI, SELI, ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΡΕΤΒΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, NEMESIS, VAN OORD, TADEI, IMPRESA, RIZZANI και MAIRE TECNIMONT.

Με την εισήγηση προτείνεται η διαπίστωση της συμμετοχής στην εν λόγω σύμπραξη και των ακόλουθων εταιριών, ως προς τις οποίες όμως έχει παραγραφεί η δυνατότητα της ΕΑ να επιβάλει πρόστιμο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, ΕΜΠΕΔΟΣ, ΕΛΤΕΡ, ΑΛΤΕ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝ, ΕΡΓΑΣ, ΓΕΝΕΡ, ΕΛΤΕΚ και SOMAGUE ENGENHARIA, καθώς και των συνδέσμων εργοληπτικών εταιριών ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ.

Το μνημόνιο έχει φροντίσει

Θυμίζουμε ότι στο τελευταίο 3ο Μνημόνιο που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο προβλεπόταν εφαρμοστικός νόμος για την μείωση των προστίμων κατασκευαστικών που εμπλέκονται σε υποθέσεις καρτέλ εφόσον το παραδεχτούν. Ερωτηματικό παραμένει αν αυτή η διάταξη θα χρησιμοποιηθεί από τις προαναφερθείσες εταιρίες ή επρόκειτο για φωτογραφική διάταξη για την Ολυμπιακή Τεχνική του Στέγγου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε και να βοήθησε την Επιτροπή Ανταγωνισμού να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποδειχτεί η λειτουργία του καρτέλ.