Η τροπολογία παρατείνει τη διατήρηση αρχείου με τα προσωπικά δεδομένα του συνδρομητή για τις εταιρείες, από το ένα στα τρία έτη από τη διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτά είναι σε ψηφιακή, είτε σε έντυπη μορφή.
 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην τροπολογία «τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, ταυτοποίησης κινητού τερματικού και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, εάν τηρούνται σε ψηφιακή μορφή, διαγράφονται και εάν τηρούνται σε έντυπη μορφή καταστρέφονται μετά την πάροδο τριών ετών από τη διακοπή του συμβολαίου μεταξύ του παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας». 
 
Μάλιστα, στην τροπολογία ξεκαθαρίζεται πως «εάν έχουν διαγραφεί ή καταστρέφει αντίστοιχα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από το συνδρομητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας».
 
Υπενθυμίζεται πως μόλις τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας, Cosmote, Cyta, Vodafone και Wind Hellas, προχώρησαν στην ίδρυση της εφαρμογής «Τηλεγνούς», που θα καταγράφει σε ένα κοινό αρχείο τους συνδρομητές-πελάτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους παρόχους.

Δείτε την επίμαχη διάταξη:


Ποιοι θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα για 3 χρόνια

 
Σύμφωνα με το site της «Τηλεγνούς», στα αρχεία της υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται οι συνδρομητές-πελάτες που:
 
  • οφείλουν ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των διακοσίων (200) ευρώ και το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες ή
  • έχουν οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή και δεν έχουν πληρώσει κανένα λογαριασμό και επιδιώκουν την αποσύνδεση ή τη μεταφορά τους σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας
 
Όπως διευκρινίζεται, «Οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών θα συμβουλεύονται την Τηλεγνούς πριν τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου. Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην Τηλεγνούς ή όχι, και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες».