Κούνησε και την τιμή του πετρελαίου η διαδήλωση ή ετοιμάζεται νέο κερδοσκοπικό παιχνίδια και εκεί; (THE WALL STREET JOURNAL: http://bit.ly/9EmpIw)