Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο  υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία ανοίγει στην Τράπεζα της Ελλάδος «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσφύγων» (Νο 2341164213 με IBANGR0901000230000002341164213). Από το λογαριασμό αυτό θα χρηματοδοτούνται προγράμματα, έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων.

Υπεύθυνος  για την  κίνηση  του  λογαριασμού ορίζεται ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος ενεργεί, μέσω των εντεταλμένων οργάνων του, κάθε είδους πληρωμές μετά από σχετική εντολή της Επιτροπής διαχείρισης του λογαριασμού.

Σύμφωνα με την απόφαση:

-Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από ποσά που κατατίθενται σε αυτόν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα  από τον κρατικό προϋπολογισμό.

– Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι  πενταμελής  Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη από το όργανο κίνησης του λογαριασμού και έχει ως μέλη :

      α) τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο,
      β) τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
      γ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,
      δ) τον εκάστοτε πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας,
      ε) τον εκάστοτε πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.