Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 30/1/2014 στο Λονδίνο.

Το δάνειο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού δανείου της Tιτάν Global Finance PLC το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2015 και στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του ομίλου.