Το 1oμέρος του αφιερώματος του TPP. Εδώ το χρονικό από την επέμβαση των Ισραηλινών μέχρι την κατάληψη και την οδήγηση του πλοίου στο λιμάνι του Ασντοτ.