Η μελέτη «HOPE VStudy» έγινε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας υπό την επιστημονική εύθηνη του αναπληρωτή καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκου Σουλιώτη και τα στοιχεία της είναι αποκαρδιωτικά:

Το 73,5% των ασθενών αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C. Το 42,6% αποδίδει αυτά τα εμπόδια σε απόρριψη του σχετικού αιτήματος ή σε μη πλήρωση των κριτηρίων λήψης της θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ, και το 16% σε ζητήματα γραφειοκρατίας. Ως συνέπεια αυτών των εμποδίων, το 62% αυτού του πληθυσμού δηλώνει ότι έχασε ή καθυστέρησε να λάβει τη θεραπεία του σε σχέση με τις συστάσεις του θεράποντος γιατρού.

Το 49,3% των ερωτηθέντων έχει εισόδημα κατώτερο των 500 ευρώ, ενώ το 42,2% δεν απασχολείται επαγγελματικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το 34,6% δηλώνει, είτε ότι δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη, είτε ότι κάνει χρήση βιβλιαρίου πρόνοιας.
 
Η συντριπτική πλειονότητα του δείγματος, σε ποσοστό που αγγίζει το 90%, επισκέπτεται γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 21,8% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση στον γιατρό, με πιο συχνά την καθυστέρηση στο κλείσιμο του ραντεβού (9,5%) και την απόσταση από το ιατρείο (7,6%).

Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα C και συμμετείχαν στην έρευνα, το 73% χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του ως δεινή, ενώ το 58% δήλωσε ότι δυσκολεύεται να καλύψει τους τρέχοντες λογαριασμούς. Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης από το 63% του δείγματος έγινε μέσω περιορισμού των δαπανών για είδη πρώτης ανάγκης και από το 62,6% μέσω κατανάλωσης μέρους ή του συνόλου αποταμιεύσεων.