Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι, με απλό και κατανοητό τρόπο, να ενημερώνει τους τροφίμους των φυλακών για όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς καθώς και για τα δικαιώματά τους, από το τι μπορούν να έχουν στο κελί και τι δεν μπορούν μέχρι και το καθεστώς αδειών, εργασίας εντός των ιδρυμάτων κλπ. 

«Το αλφαβητάρι του κρατουμένου»  εκδόθηκε συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης και θα  διανέμεται σε κάθε νεοεισερχόμενο αλλά επίσης θα διανεμηθεί και σε όλους τους ήδη κρατούμενους, σε ολόκληρη την επικράτεια. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που περιέχονται αφορούν το δικαίωμα άδειας, την εκπαίδευση, τα αντικείμενα που επιτρέπονται ή απαγορεύονται στη φυλακή, την υφ’ όρον απόλυση, το «βραχιολάκι», την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής, την απεξάρτηση, τα  μεροκάματα, τα επισκεπτήρια, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές τους, το ωρολόγιο πρόγραμμα της φυλακής αλλά και τις βασικές υποχρεώσεις του κρατουμένου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του, ο επίμαχος οδηγός έχει τη μορφή αλφαβηταρίου για να είναι εύκολος στη  χρήση του.  Έχει γραφεί σε απλή γλώσσα, ενώ  θα ακολουθήσει η μετάφραση του σε γλώσσες που κατανοούν οι αλλοδαποί κρατούμενοι των φυλακών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με «το αλφαβητάρι του κρατουμένου» η χώρα μας ανταποκρίνεται στην διεθνή υποχρέωση που προκύπτει από τους «ελάχιστους βασικούς κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων» των Ηνωμένων Εθνών (Κανόνες του Μαντέλα) του 2015 και τους «Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες» του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2006 αλλά προβλέπεται και από το δικό μας Σωφρονιστικό Κώδικα.

Για την έκδοση αυτή εργάστηκαν στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ την εικαστική επιμέλεια και την έκδοση ανέλαβε το Εθνικό Τυπογραφείο και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό «αφενός δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες δαπάνες, αφετέρου αξιοποιήθηκαν ικανά στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης με γνώση και εμπειρία».