Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε αγωγή επενδυτών κατά ΕΚΤ για «κούρεμα» ελληνικών ομολόγων

To Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την αγωγή αποζημίωσης τους που είχαν ασκήσει κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από το «κούρεμα» τους το 2012.
Aris Oikonomou/SOOC
|

Σύμφωνα με πληροφορίες του financefeeds.com, Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ), απέρριψε με σημερινή του απόφαση αγωγή αποζημίωσης που άσκησαν κατά της ΕΚΤ, ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι υπέστησαν ζημίες λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2012 (PSI), καθώς έκρινε πως  «η αναδιάρθρωση αυτή δεν συνιστούσε δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας των εν λόγω επενδυτών, ακόμη και αν δεν είχαν συναινέσει στο μέτρο αυτό».

Κατά το ΓΔΕΕ η επέκταση του PSI στους ομολογιούχους που δε συμφώνησαν σε αυτό «ανταποκρίνεται στον σκοπό γενικού συμφέροντος που συνίσταται στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και δεν συνιστά δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματος αυτού».

Το Γενικό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο «το οποίο να αποδεικνύει ότι η ΕΚΤ διέπραξε κατάφωρη παραβίαση του δικαίου της Ένωσης». Υπογραμμίζουν ότι «η εξωσυμβατική ευθύνη της ΕΚΤ προϋποθέτει τη συνδρομή τριών σωρευτικών προϋποθέσεων, ήτοι ο παραβιασθείς κανόνας δικαίου να αποσκοπεί στην απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες και η παράβαση να είναι κατάφωρη, να αποδεικνύεται το υποστατό της ζημίας και, τέλος, να υφίσταται άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παραβάσεως της υποχρεώσεως εκείνου ο οποίος εξέδωσε την πράξη και της προκληθείσας ζημιάς».

To ΓΔΕΕ έκρινε ότι «με τη γνωμάτευση που εξέδωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2012, η ΕΚΤ δεν διατύπωσε καμία αντίρρηση κατά του σχεδιαζόμενου ελληνικού νόμου» (για το PSI) ξεκαθαρίζοντας ότι  «η ευρεία εξουσία εκτίμησης που διαθέτει η ΕΚΤ κατά την έκδοση των γνωματεύσεών της συνεπάγεται ότι μόνον πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων της εν λόγω εξουσίας δύναται να θεμελιώσει την εξωσυμβατική της ευθύνη» και στο πλαίσιο έκδοσης της επίμαχης γνωμάτευσης, η ΕΚΤ δεν όφειλε να αποφανθεί σχετικά με το ζήτημα αν η Ελλάδα είχε τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπείχε από τις συμβάσεις που σχετίζονται με τα επίμαχα χρεόγραφα που εντάχθηκαν στο PSI.

Υπογραμμίζουν ότι «η αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους δεν οδήγησε σε παραβίαση της αρχής του σεβασμού των συμβατικών υποχρεώσεων (της ΕΚΤ), δεδομένου ότι η επένδυση σε κρατικά χρεόγραφα συνεπάγεται πάντοτε κίνδυνο περιουσιακής ζημίας οφειλόμενο στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση των χρεογράφων και κατά τη διάρκεια του οποίου απρόβλεπτα γεγονότα ενδέχεται να περιορίσουν ουσιωδώς, ακόμη και μέχρι εκμηδενισμού, τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους – εκδότη ή εγγυητή των τίτλων αυτών».


Σε χρειαζόμαστε

Το ThePressProject είναι το μοναδικό μέσο ανεξάρτητης, ερευνητικής και αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας που στηρίζεται αποκλειστικά στις μικρο-δωρεές των επισκεπτών του. Πιστεύουμε ότι η πληροφορία πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους και για αυτό δεν κλειδώνουμε κανένα κομμάτι της ύλης αλλά για να παραχθεί το πρωτογενές υλικό που θα βρείτε εδώ χρειαζόμαστε την υποστήριξή σου. Αν δεν πληρώσουμε εμείς για την ενημέρωσή μας, θα την πληρώσει κάποιος άλλος (και αν δεν είσαι ο Μαρινάκης μάλλον δεν έχεις τα ίδια συμφέροντα). Μάθε πώς
- Κάνε κλικ για να σχολιάσεις