Οι εργοδότες μπορούν να διαβάζουν τα προσωπικά μηνύματα υπαλλήλων που αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών chat και λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εν ώρα εργασίας αποφάνθηκαν οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαιώνοντας εταιρεία που διάβασε προσωπικά μηνύματα υπαλλήλου και κατόπιν τον απέλυσε.
 
Η σχετική απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη στο Στρασβούργο και δεσμεύσει όλες τις χώρες που έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
'Όπως αναφέρει το BBC, oι δικαστές υποστήριξαν ότι ο εργαζόμενος παραβίασε τις πολιτικές της εταιρίας και ο εργοδότης είχε το δικαίωμα να ελέγξει εάν είναι συνεπής στην εργασία του.
 
Στο σημείο αυτό όμως, εγείρεται το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια πολιτική που να προστατεύει τους εργαζομένους από την υποκλοπή προσωπικών του μηνυμάτων.
 
Η σχετική ετυμηγορία ήλθε κατόπιν προσφυγής του εργαζόμενου, μηχανικού στη Ρουμανία, για παραβίαση του δικαιώματός του στην προσωπική αλληλογραφία μέσω του εργοδότη του, ο οποίος διάβασε τα προσωπικά μηνύματά του και στη συνέχεια τον απέλυσε το 2007.
 
Απορρίπτοντας την προσφυγή του υπαλλήλου, το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν «είναι αδικαιολόγητο ένας εργοδότης να θέλει να επαληθεύσει ότι οι υπάλληλοι εκπληρώνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα κατά τις ώρες εργασίας». Ενώ υποστήριξε πως ο εργοδότης ενήργησε στο πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας, καθώς, όπως διαπιστώθηκε από τα εθνικά δικαστήρια, (ο εργοδότης) είχε αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό Yahoo Messenger υποθέτοντας ότι οι εν λόγω πληροφορίες σχετίζονταν με επαγγελματικές δραστηριότητες και ότι η πρόσβαση αυτή επομένως ήταν νόμιμη.