Το (φιλ≠)ελευθέρως ξεκινά το ταξίδι του στο ThePressProject

Προσπαθούν να μας πείσουν, ταυτόχρονα, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια συλλογικής χειραφέτησης είναι όχι μόνο μάταια, αλλά και επικίνδυνη, ότι η θέσπιση κανόνων που προστατεύουν την κοινωνική πλειοψηφία είναι επιζήμια για την……