Πιο συγκεκριμένα, πριν από έναν χρόνο, η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 4663/2020, ο οποίος, στο άρθρο 65, έχει ειδική διάταξη σχετικά με το κλείσιμο του βασικού οδικού δικτύου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 2, σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου της παραγράφου 1 του παρόντος, συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων ή βλάβης στοιχείου της οδικής υποδομής για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) ώρας, επιβάλλονται, στις υπαίτιες υπηρεσίες του δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων ή σε φορείς επιφορτισμένους με τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω δικτύου ή/και τους χρήστες της υποδομής, κυρώσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εφόσον ενέργεια ή παράλειψη αυτών συνετέλεσε στη διακοπή κυκλοφορίας.

Ο τρόπος με τον οποίον αξιολογούνται και επιβάλλονται οι κυρώσεις, είναι μέσω μίας Επιτροπής Διερεύνησης που συγκροτείται από στελέχη των υπουργείων Υποδομών και Προστασίας του Πολίτη, όπου δύνατια να συμμετέχουν και πραγματογνώμονες. «Προς τον σκοπό επιτέλεσης του έργου της, η Επιτροπή Διερεύνησης δύναται να πραγματοποιεί αυτοψίες, να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και να ζητεί από αυτούς κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να συνδράμουν την Επιτροπή Διερεύνησης θέτοντας αμελλητί στην διάθεσή της κάθε στοιχείο και έγγραφο που είναι αναγκαίο ή που ζητείται από αυτήν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η μη χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων προς την Επιτροπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σχετικά μάλιστα με τις κυρώσεις, αυτές κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 1 εκατομμυρίου ευρώ, ανάλογα με το εύρος των παραλείψεων και της διακοπής της κυκλοφορίας. Όπως αναφέρει ο νόμςο χαρακτηριστικά:

«Εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης προκύπτουν πράξεις ή παραλήψεις φορέων λειτουργίας ή/και συντήρησης τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύου ή δημόσιων νομικών προσώπων που δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, ή ευθύνες χρηστών της υποδομής, που συνετέλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διακοπή της κυκλοφορίας, επιβάλλεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αρμοδίου οργάνου διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Το ύψος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας διακοπής της κυκλοφορίας, της έκτασης και των συνεπειών αυτής, καθώς και του βαθμού υπαιτιότητας εκάστου εμπλεκομένου φορέα ή προσώπου. Το διοικητικό πρόστιμο της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν άλλων κυρώσεων οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.»

Ωστόσο, καθώς η Εθνική Οδός έκλεισε με κυβερνητική απόφαση και όχι με αδυναμία των ιδιωτών, παρά την υποχρέωσή τους να την κρατούν ανοιχτή, είναι εύλογο το ότι δεν τίθεται θέμα αποζημιώσεων προς το ελληνικό δημόσιο.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, δηλώνοντας πως «στόχος μας είναι να μείνουν ανοικτοί οι δρόμοι», σημειώνοντας πως «ο μηχανισμός λειτούργησε άψογα», υποστηρίζοντας πως αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε όλη τη χώρα. Πριν περάσουν 12 ώρες από τις παραπάνω δηλώσεις, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χρειάστηκε να παραχωρήσει μισάωρη και πλέον συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, για να εξηγήσει γιατί πλέον, με το ξημέρωμα της Δευτέρας, χρειάστηκε να κλείσει η Εθνική Οδός, και μάλιστα, διαμηνύοντας πως αυτό συνέβη με «δική του απόφαση». Έτσι, χωρίς τη λειτουργία του 112, έγινε γνωστό πως ο δρόμος κλείνει, μέχρι το μεσημέρι της ημέρας. Σημειώνεται πως το πρωί της Δευτέρας έλαβε χώρα νέα σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, όπου φέρονται να ελήφθησαν οι νέες αποφάσεις.

«Η Εθνική Οδός έκλεισε με δική μου απόφαση για να μην εγκλωβιστεί και κινδυνέψει κανείς, καθώς η χιονόπτωση είναι σφοδρή» δήλωσε ο υπουργός ΠΡΟΠΟ, υποστηρίζοντας πως «τα μηχανήματα είναι εκεί και καθαρίζουν αλλά όλα έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Υπήρχε κίνδυνος να εγκλωβιστούν πολίτες και να κινδυνέψουν και γι’ αυτό κλείσαμε την εθνική οδό».

Μάλιστα, κατά τη συνέντευξή του ο Μ. Χρυσοχοΐδης, αφού φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως αναλαμβάνει την ευθύνη του λουκέτου στην Εθνική Οδό, παρότι δεν αποτελεί πρωτίστως δική του αρμοδιότητα, εμφανίζεται να απαντά στις επικρίσεις, τονίζοντας πως «δεν έγινε κάτι να μείνει για λίγες ώρες κλειστή η Εθνική Οδός». Ωστόσο, ώρες μετά τη συνέντευξη, έγινε γνωστό πως ο δρόμος θα λειτουργήσει ξανά από τις 15.00 το μεσημέρι μέχρι τις 19.00 το απόγευμα της Δευτέρας, και έπειτα θα κλείσει πάλι για τις επόμενες 24 ώρες.

ΜέΡΑ25:  Το κλείσιμο των Ε. Ο. & Αυτοκινητοδρόμων αποδεσμεύει τις εταιρείες από την καταβολή αποζημίωσης

Ανακοίνωση για το ζήτημα εξέδωσε ο Τομέας Μεταφορών του ΜέΡΑ25, που καταγγέλλει ότι «είναι απορίας άξιο πως ακόμη και οι πιο μικροί δήμοι και οι περιφερειακές ενότητες της χώρας μας που πλήττονται από την κακοκαιρία, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν (υπαλλήλους, αποχιονιστικά μηχανήματα, προμήθειες αλατιού κ.λ.π.), μπορούν και αντιμετωπίζουν αξιοπρεπώς τις δυσκολίες που δημιουργεί η κακοκαιρία, ανοίγοντας τους δρόμους τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και διασφαλίζοντας την μετάβαση από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, όπως και την έγκαιρη επέμβαση για οποιοδήποτε λόγο της πολιτείας και στον πιο απομονωμένο κάτοικο των χωριών τους, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν επί συμβάσει και με υψηλό κόστος για τον Ελληνικό λαό, αναλάβει την συντήρηση και τον αποχιονισμό της εθνικής οδού Αθηνών -Λαμίας και άλλων οδών κεντρικών ή και παράπλευρων, να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ανοιχτή διέλευση των πολιτών και των οχημάτων».

«Τι δεν έχουν άραγε οι ιδιωτικές εταιρίες στην διάθεσή τους; Τον απαιτούμενο μηχανοκίνητο εξοπλισμό; Το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό; Δεν έχουν προβεί έγκαιρα σε προμήθειες; Τι;» αναρωτιέται το ΜέΡΑ25 και συνεχίζει λέγοντας:

«Η δήλωση της κυβέρνησης πως σε κάποιους σταθμούς δεν θα πληρώσουν οι διερχόμενοι τα διόδια, δεν αποτελεί λύση στην απρόσκοπτη πρόσβαση από και προς κάθε κατεύθυνση και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως το κόμιστρο των διοδίων θα δοθεί στους παραχωρησιούχους από το Ελληνικό Δημόσιο ως «απώλεια εσόδων των Α.Ε.», όπως διασφαλίζεται από τις συμβάσεις παραχώρησης και εκμετάλλευσης των οδών!

Γνωρίζουν οι πολίτες πως εάν η κακοκαιρία συνεχιστεί οι ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων υποχρεούνται στην καταβολή ρήτρας (αποζημίωσης) προς το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ με την εντολή της κυβέρνησης για κλείσιμο των εθνικών οδών και  αυτοκινητοδρόμων η Ν.Δ. αποδεσμεύει τις εταιρείες από την καταβολή αποζημίωσης!

Είναι προφανές για μια ακόμη φορά πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. τρέχει πίσω από τα γεγονότα και όχι μπροστά από τις καταστάσεις, δημιουργώντας πολίτες δυο ή και περισσοτέρων ταχυτήτων αναλόγως με την περιοχή που ζουν και κινούνται.»