Το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει έκτακτα μετά από αίτημα της Τουρκίας (World Buletin: http://bit.ly/aelPxC )