Όπως δήλωσε ο κ. Παπαθεοδώρου, οι χιλιάδες πρόσφυγες σε όλη τη χώρα, «δεν μπορούν να περιμένουν τις αναλύσεις της κ. Χριστοδουλουπούλου και τους αργούς ρυθμούς ανταπόκρισης από την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον γραμματέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για τη δημιουργία και χωροθέτηση δομών, υποδοχής και φιλοξενίας και να αναληφθούν πρωτοβουλίες πρόληψης και διαχείρισης του φαινομένου από κοινού με χώρες του ευρωπαϊκού Νότου οι οποίες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Είναι σημαντικό η κυβέρνηση «να επικεντρωθεί στην άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικής κρίσης των προσφύγων οι οποίοι παραμένουν αβοήθητοι σε δρόμους πλατείες και πρόχειρους καταυλισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθεοδώρου.