Πάντως την τελευταία φορά το ΣτΕ έκρινε παράνομη την πολιτική επιστράτευση. (Ημερησία: http://bit.ly/dkCJ6b )