Στις 13 Μαρτίου, με 6 ψήφους υπέρ του κλεισίματος και 3 κατά, τo ΕΣΡ αποφάσισε ότι το Mega πρέπει να «τερματίσει τη λειτουργία του» κρίνοντας πως ανήκει στη ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 και δεν μπορεί να θεωρηθεί θεματικός.

Βασικό επιχείρημα του ΕΣΡ ήταν πως ο σταθμός «λειτούργησε επί πολλά έτη, με βάση διοικητικές πράξεις ως ενημερωτικός εθνικής εμβέλειας, δεν έλαβε μέρος δε μέρος στη διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, που άρχισε με την προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ (δημοσιευθείσα την 27.11.2017)». Ο σταθμός συνεχίζει η απόφαση του ΕΣΡ “δεν είχε υποβάλει δήλωση αλλαγής φυσιογνωμίας του προγράμματος του, είναι δεν κοινώς γνωστό (πανελλήνια πασίδηλο)  ότι από τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 διέκοψε την μετάδοση ειδήσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων”. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΕΣΡ με ψήφους 6-3 κρίνει πως «εμπίπτει στην ρύθμιση του  άρθρου 28 παρ 10 του Ν.4496/2017 και πρέπει να αναγνωρισθεί τούτο και να αποφασισθεί ο τερματισμός της λειτουργίας του».

Μετά την απόφαση αυτή οι εργαζόμενοι αλλά και οι μέτοχοι του καναλιού προσέφυγαν στον ΣτΕ, προκειμένου να παγώσει την απόφαση του ΕΣΡ. Αντιδράσεις υπήρξαν και από τα σωματεία των δημοσιογράφων και τεχνικών στα τηλεοπτικά κανάλια , καθώς την επόμενη μέρα πραγματοποίησαν στάση εργασίας. Η υπόθεση αναμένεται να κριθεί επί της ουσίας σε δίκη που αναμένεται να γίνει στις 4 Μαΐου του 2018. Εισηγητής ορίστηκε ο σύμβουλος Επικρατείας Ηλίας Μάζος.