Ο αγωγός έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, εκτός από το κομμάτι που περνάει από την λίμνη Oahe, στο Standing Rock. Ο Βοηθός Γραμματέας Πολιτικών Έργων Jo-Ellen Darcy είπε πως η απόφαση βασίστηκε στην ανάγκη να «διερευνήθουν εναλλακτικές διαδρομές» για τη διέλευση του αγωγού.

Η απόφαση είναι μια νίκη για τους πολλούς χιλιάδες που κατασκήνωσαν  κοντά στην περιοχή κατασκευής, οι όποιοι έχουν πει εδώ και μήνες πως το πρόγραμμα των 3,8 δις δολαρίων, στηριζόμενο από 4 πολιτείες, θα απειλούσε το νερό και τους πολιτιστικούς χώρους.