Τα εν λόγω δημοσιεύματα ανέφεραν πως εξετάζεται η κατάργηση των ολοήμερων σχολείων, προκειμένου να μπορέσει το κράτος να εξοικονομήσει κονδύλια. Ωστόσο, το υπουργείο είναι κάθετο ως προς αυτό, τονίζοντας ότι τα ολοήμερα σχολεία θα εξακολουθήσουν κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, καθώς το υπουργείο έχει εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες πιστώσεις.