Προκειμένου, όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής «να έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της διαύγειας και της διαφάνειας, να προστατευθεί η…