Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ύστερα από 8 χρόνια στην προεδρεία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σχολιάζει τακτικά στον τύπο ζητήματα ενδιαφέροντός του που εστιάζονται σε θέματα δικαιωμάτων, ιδιότητας το πολίτη, μετανάστευσης κλπ.

Το 2013 εξέδωσε το πρώτο πολιτικό του δοκίμιο: Στο ρίσκο της κρίσης – Στρατηγικές της αριστεράς των δικαιωμάτων (Αθήνα, Εκδ. Αλεξάνδρεια).

Αναλυτικά για τις παρεμβάσεις και δημοσιεύσεις του σε:
dimitrischristopoulos.blogspot.com