Αλλάζει ρότα η Τουρκία; Όχι από την τελευταία φορά που κοίταξα (το 1839) υποστηρίζει ο Μ. Ακγκιούν (MD: http://bit.ly/d7TnjA)