Ο σχηματισμός εξήλθε του FIR Αθηνών στις 14:45 ανατολικά της Ρόδου.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.