Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Κορυδαλλού και της εταιρείας, η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο θα πρέπει να παραδώσει τους σταθμούς Αγίας Βαρβάρας, Πλατείας Ελευθερίας και Αγίου Νικολάου της γραμμής 3. 
 
Στη συνάντηση ανακοινώθηκε επίσης η ολοκλήρωση του συνόλου των εκσκαφών κατά μήκος όλου του έργου ως τον Πειραιά και η αποσυναρμολόγηση του Μετροπόντικα εντός των επόμενων ημερών.