Ουσιαστικά πρόκειται για δύο μεταβατικές διατάξεις. Oι ρυθμίσεις για το αγγελιόσημο θα εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου του 2016

Η έναρξη ισχύος των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων για σώματα ασφαλείας και ειδικές δυνάμεις θα είναι η 1η Ιουλίου.

Ακόμη ο Γ. Κατρούγκαλος έκανε δεκτό το αίτημα για τα σώματα ασφαλείας η σύνταξη λόγω θανάτου να γίνεται με τους ίδιους όρους με τη σύνταξη λόγω ανικανότητας.