Το δημοσίευμα επικαλείται εκτιμήσεις αναλυτών και επενδυτών, προβλέψεις των οίκων αξιολόγησης καθώς και τα ποσοστά δανεισμού της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματαγορές για να συμπεράνει ότι «η χώρα φαίνεται ότι θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση ή μια ακόμα αναδιάρθρωση χρέους».

Περισσότερα από το Βήμα εδώ