Μετά από μια συνάντηση τεσσάρων ωρών, οι εκπρόσωποι των δανειστών της χώρας, δεν υποχώρησαν ούτε κατ’ ελάχιστο, συνέδεσαν την πορεία του PSI με την άμεση λήψη μέτρων και ζήτησαν μέσα…