Συνολικά τα πρόστιμα του ΕΦΕΤ για το Νοέμβριο αφορούν 60 επιχειρήσεις με τα ποσά στο σύνολό τους να φτάνουν τα 446.000 ευρώ.

Πρόκειται για παραβάσεις επιχειρήσεων τροφίμων:

 
– Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών/ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.
 
– Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

(Πληροφορίες: Ελευθεροτυπία)