Δείτε εδώ τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Συγκεκριμένα το μεσημέρι της Παρασκευής το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε 108 νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες αποτελούν ακόμα μεγαλύτερη τροχοπέδη στην προσπάθεια των προσφύγων να διεκδικήσουν άσυλο.

Ειδικότερα:

Η απέλαση δεν αναστέλλεται αν υπάρχει προσφυγή σε δικαστήριο. Το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι σε περίπτωση που το αίτημα ασύλου από πρόσφυγα δεν γινόταν δεκτό, ο πρόσφυγας μπορούσε να προσφύγει σε «ένδικο μέσο» και μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου, επιτρεπόταν η παραμονή του ατόμου στη χώρα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Με τροπολογία η προστασία αυτή δεν ισχύει και η απέλαση μπορεί να αποφευχθεί μόνο με δικαστική απόφαση.

Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του πρόσφυγα όταν εξετάζεται ο φάκελος του. Στο νομοσχέδιο ήταν σχεδόν βέβαιη η ακρόαση του ατόμου που ζητεί άσυλο από την Επιτροπή Προσφύγων όταν θα άνοιγε ο φάκελος του, σε περίπτωση που καλύπτονταν ορισμένες προϋποθέσεις και ο αιτών είχε καταθέσει σχετικό αίτημα. Με τη νομοθετική βελτίωση 21, η Επιτροπή καλεί «κατά την κρίση της» τον προσφεύγοντα σε ακρόαση. 

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραμονής γίνονται αυστηρότερες. Συγκεκριμένα από το δικαίωμα άδειας παραμονής στη χώρα στο νομοσχέδιο εξαιρούνταν όσοι έχουν καταδικαστεί για «σοβαρά εγκλήματα» και έχουν τιμωρηθεί με ποινή φιλάκισης «τουλάχιστον τριών ετών». Με την τροπολογία 9 η ποινή φυλάκισης μειώνεται από τα τρία στο ένα έτος, κάτι που σημαίνει πλέον ότι «σοβαρά εκγλήματα» θεωρούνται και μικροαδικήματα, όπως για παράδειγμα ένα αυτοκιννητιστικό ατύχημα.

Στις τροπολογίες που χαρακτηρίζονται θετικές:

Διευκρινίσεις για την κράτηση του αιτούντος. Γίνεται σαφές πως σε περίπτωση καθυστέρησης στην εξέταση της αίτησης για χορήγηση διεθνούς προστασίας, ο αιτών, μετά την πάροδο των 25 ημερών δεν μπορεί πλέον να κρατείται, κάτι που δεν υπήρχε πριν, αλλά «υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46» που αφήνει ανοικτό παράθυρο για κράτηση έως 90 ημέρες

Και από διεθνείς φορέις η εκπαίδευση των υπαλλήλων. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων που θα βρίσκονται στις υπηρεσίες ταυτοποίησης θα γίνεται εκτός από τα συναρμόδια υπουργεία και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Όλες οι αλλαγές: