Σημειώνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εξαιρεί το κόστος για την εξυπηρέτηση του χρέους, καθώς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Tα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού σημείωσαν σημαντική υστέρηση και ανήλθαν στα 41,04 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,35 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Η υστέρηση υπεραντισταθμίστηκε από τις χαμηλότερες δαπάνες, που διαμορφώθηκαν στα 42,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 44,82 δισ. ευρώ.