Ένα τελευταίο τσιγάρο στη Φαλούτζα. Η διαφορετική αξία της ανθρώπινης ζωής, από την Naomi Klein. (Guardian:  http://bit.ly/a3olAB)