Παράταση έως τις 30/4/2013 λαμβάνει το πρόγραμμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου «Προστατεύω τους Ανέργους», το οποίο αφορά σε αναστολή της καταβολής δόσεων δανείων για ανέργους. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.ttbank.gr.