Αυξήσεις τουλάχιστον 25% στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και στα εισιτήρια του ΟΣΕ, προβλέπονται από τη νέα δανειακή σύμβαση. Oι αυξήσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσα στο πρώτο…