Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2012, σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι μείωσης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.