Όπως επισημαίνει το υπουργείο, από τη συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοούνται ιδιαίτερα οι νησιώτες, αφού η δαπάνη για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια ήταν ένα πάγιο και ανελαστικό έξοδο προκειμένου να ικανοποιηθούν οι βασικές τους ανάγκες και το οποίο επιβάρυνε κατά πολύ τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Επιπλέον, το μέτρο επεκτείνεται και για τα νησιά εκείνα που έχουν πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, και δεν πρόκειται για τουριστικούς τόπους (έτσι όπως περιγράφονται στα ΠΔ 899/76 και 664/77, «Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων»). Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και πάλι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά τους εισιτήρια για να φτάσουν το αφορολόγητο, με τη διαφορά ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Το υπουργείο σημειώνει ακόμη ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν αναγνωριστεί οι δυσμενείς συνθήκες της νησιωτικότητας και δεν είχε προβλεφθεί η έκπτωση των μεταφορικών δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα, γεγονός που γίνεται σήμερα από την κυβέρνηση, όπως επισημαίνει.