Παράλληλα απευθύνει έκκληση για  πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποφυγή περαιτέρω τραγικών συμβάντων στη θάλασσα.
 
 
  • Να χορηγηθεί στους Σομαλούς και Ερυθραίους επιζώντες του ναυαγίου αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης απέλασης, δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος 3386/2005. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σήμερα στην περίπτωση των προερχόμενων από τη Συρία προσφύγων.  Οι επιζώντες να προωθηθούν άμεσα σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, ώστε να τύχουν της απαραίτητης φροντίδας και ψυχολογικής στήριξης.
     
  • Να δημιουργηθούν άμεσα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές οι “κατάλληλοι προσωρινοί χώροι υποδοχής” για τους νεο-αφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, για κάλυψη των βασικών τους αναγκών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης, όπως ακριβώς προβλέπει η από 8 Αυγούστου 2013 διαταγή του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, για το χρονικό διάστημα που τελούν υπό την ευθύνη του Λιμενικού Σώματος. Αυτό έχει ξεχωριστή σημασία στις περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας, όπως είναι οι επιζήσαντες ναυαγίων.
  • Στις σχετικές συζητήσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, η ελληνική Κυβέρνηση να προτάξει το ζήτημα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης νόμιμων εναλλακτικών λύσεων, ώστε να αποφεύγονται οι επικίνδυνες παράτυπες θαλάσσιες μετακινήσεις. Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο εθνικών μόνο πολιτικών, αλλά απαιτούν κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης και κατανομής ευθυνών.