Ο επικεφαλής του ESM τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει η Ευρώπη τη σημασία της στη διεθνή σκηνή, «αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας», καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία αντιστοιχούσε το 1970 το 32% της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ σήμερα αντιστοιχεί το 23% και το 2050 προβλέπεται το ποσοστό αυτό να συρρικνωθεί μόλις στο 9%.
 
«Παρά τους πολλούς καταστροφολόγους, υποστηρίζω ότι η ΕΕ και η ΟΝΕ αποτελούν χωρίς προηγούμενο ιστορικές επιτυχίες», τόνισε ο Ρέγκλινγκ. «Πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κάνουμε πιο εύρωστη την ΟΝΕ και να ενισχύσουμε τη νομιμοποίησή της», πρόσθεσε.
 
Κατά την άποψή του κ. Ρέγκλινγκ, «τα δύο μεγαλύτερα μελήματα, στα οποία πρέπει να εργασθούμε, είναι η αύξηση της κοινής ανάληψης κινδύνων και η αντιμετώπιση θεσμικών ζητημάτων. Η κοινή ανάληψη κινδύνων είναι σημαντική για να εξομαλύνουμε τους οικονομικούς κύκλους σε μία μεγάλη χώρα ή την Ευρωζώνη, ιδιαίτερα όταν ορισμένες περιοχές της πλήττονται από ασύμμετρα σοκ. Στις ΗΠΑ – αλλά και στη Γαλλία και τη Γερμανία – το 80% των σοκ απορροφάται από τις αγορές ή μέσω δημοσιονομικών διαύλων. Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό είναι μικρότερο από το 40%. Αυτό την καθιστά λιγότερο εύρωστη από όσο θα μπορούσε να είναι».
 
Ο ίδιος, συνεχίζοντας, τόνισε ότι «υπάρχουν δύο τρόποι να ενισχυθεί η κοινή ανάληψη κινδύνων: Μέσω ισχυρότερης ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, που οδηγεί σε μεγαλύτερες διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές ροές του ιδιωτικού τομέα. Δεύτερον, ένας περιορισμένος προϋπολογισμός θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει».