Την έγκριση της αλλά υπό προϋποθέσεις έδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ΟΑΣΑ για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Με την οριστική της γνωμοδότηση, η Αρχή εγκρίνει τις αλλαγές στις οποίες συμφώνησε ο ΟΑΣΑ, θέτοντας παράλληλα ορισμένες ακόμη τροποποιήσεις στις οποίες πρέπει ο οργανισμός να προβεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.
 
Εκτός από τις αλλαγές, που αφορούν κυρίως τον τρόπο αποθήκευσης των στοιχείων των επιβατών, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να ολοκληρώσει έως τον Μάιο του 2018 μελέτη για τις επιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος και τους λόγους για τους οποίους συλλέγει ο ΟΑΣΑ τα δεδομένα. Συγχρόνως, πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια ότι η διαδικασία θα έχει τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στα προσωπικά δεδομένα των επιβατών. Ο βασικότερος στόχος είναι να μην υπάρχει τρόπος αποθήκευσης των μετακινήσεων των επιβατών.
 
Σχολιάζοντας την ανωτέρω εξέλιξη, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Ιωάννης Σκουμπούρης υποστήριξε ότι «η θετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιτρέπει στον οργανισμό την πλήρη ανάπτυξη της προϊοντικής βάσης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, το οποίο τυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής».