Το ανά ώρα κόστος της εργασίας ανήλθε στην Ελλάδα το 2017 στα 14,5 ευρώ, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν κατά μέσο όρο στα 30,3 ευρώ.
 
Μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μικρότερο εργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία με 4,9 ευρώ, η Ρουμανία με 6,3 ευρώ, η Λιθουανία με 8 ευρώ, η Λετονία με 8,1 ευρώ, και η Ουγγαρία με 9,1 ευρώ.
 
Στη Δανία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία και στη Γαλλία συναντάμε το μεγαλύτερο ανά ώρα κόστος εργασίας στην ΕΕ για το 2017 με 42,5 ευρώ, 39,6 ευρώ, 37,6 ευρώ και 36,6 ευρώ αντιστοίχως.
 
Σύμφωνα με την EUROSTAT, οι εν λόγω εκτιμήσεις προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατ' ελάχιστον 10 εργαζόμενους, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση.
 
Όσον αφορά το 2008, το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα ήταν στα 16,8 ευρώ, το 2015 στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 14,2 ευρώ. Το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κόστους, δηλαδή περίπου όσο ήταν κατά μέσο όρο και στο σύνολο της Ευρωζώνης (25,9%).
 
Όπως αναφέρει επίσης η EUROSTAT, το μεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας σημειώνεται στον βιομηχανικό τομέα με 15,3 ευρώ, στον τομέα των υπηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ στον τομέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 ευρώ.