Συνολικά 170.000 επισκέψεις είχαν καταγραφεί ώς αυτην την ώρα στην ηλεκτρονική εφαρμογή απο φορολογούμενους.
 
Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς βάση νόμου οι υπόχρεοι έχουν 10 μέρες προθεσμία για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αν επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση έως το τέλος Ιανουαρίου 2017. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1.1.2017 η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί ώς τον Ιούνιο του 2017