Τους επιχειρηματίες που έχουν ζητήσει την υπαγωγής τους στο άρθρο 99, καθώς και τους 1.500 μεγαλοοφειλέτες που έχουν μεταφέρει την τελευταία διετία κεφάλαια στο εξωτερικό, ή απέκτησαν ακίνητα στο Λονδίνο…