Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΥΠΟΙΚ, «το ΔΝΤ την περίοδο 2010- 2014 έκανε ευνοϊκότερες εκτιμήσεις ακριβώς επειδή ήθελε να δικαιολογήσει τη βιωσιμότητα του προγράμματος» για να μπορεί να συμμετέχει σε αυτό. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, «από το 2015 (3ο πρόγραμμα), κάνει διαρκώς δυσμενέστερες προβλέψεις, προφανώς για να δικαιολογήσει την απουσία του», τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.
 
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το 2010, το ΔΝΤ προέβλεπε ύφεση -0.4% και η ύφεση ανήλθε στο 5%. Το 2011 προέβλεπε ύφεση -2,6% και η ύφεση ανήλθε στο 7,1%. Το 2012 προέβλεπε ανάπτυξη 1,1% και η ελληνική οικονομία παρουσίασε ύφεση 6,6%. Αντίστοιχα, το 2013, προέβλεπε ανάπτυξη 2,1% και υπήρξε ύφεση 3,3%, ενώ για το 2015, προέβλεπε ύφεση 2,3% και το έτος κλείνει με – 0,2%.
 
Προς επίρρωσιν των όσων υποστηρίζει το υπουργείο, δημοσιοποιεί και έναν πίνακα με τις προβλέψεις που έκανε ανά έτος το ΔΝΤ, συνοδευόμενο από τα λάθη στους υπολογισμούς του.