Φόρο από 1,5 έως 189 ευρώ θα καταβάλλουν από το 2014 εκατομμύρια φορολογούμενοι για κάθε στρέμμα γης εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού το οποίο έχουν στην κατοχή τους. Αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι και άλλες εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών θα φορολογηθούν για πρώτη φορά από το επόμενο έτος, καθώς σε όλα αυτά τα ακίνητα θα επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.).

Το ακριβές ποσό του φόρου που προκύπτει μπορείτε να υπολογίσετε με την ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει αναρτήσει το money-money.gr κάνοντας κλικ εδώ.

To σύστημα φορολόγησης θεωρείται ισοπεδωτικό, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη πλήθος ιδιαιτεροτήτων όπως το εάν η έκταση αποδίδει ή όχι εισόδημα στον ιδιοκτήτη της, αν είναι ορεινή, ημιορεινή ή πεδινή, αν είναι αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη, καλλιεργούμενη ή μη καλλιεργούμενη, καθώς επίσης και αν η απόσταση από τη θάλασσα είναι σε… ύψος (υπάρχουν εκτάσεις γης που βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα, αλλά σε πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με τη στάθμη της επειδή βρίσκονται δίπλα σε γκρεμό)!

Επιπλέον, ο πενταπλασιασμός του φόρου στην περίπτωση που υπάρχει εξοχική κατοικία μέσα στην εδαφική έκταση θεωρείται μεγάλη στρέβλωση. Κι αυτό διότι ο φόρος πενταπλασιάζεται οποιαδήποτε κι αν είναι η επιφάνεια της κατοικίας, δηλαδή είτε 30 τ.μ. είτε 300 τ.μ. είτε 500 τ.μ.

Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.) θα λαμβάνεται υπόψη ένας βασικός συντελεστής φορολογίας (Β.Σ.Φ.), ο οποίος έχει οριστεί σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή 1,5 ευρώ ανά στρέμμα. Από ‘κει και πέρα, για τον υπολογισμό του τελικού φόρου θα λαμβάνονται υπόψη και διάφοροι άλλοι συντελεστές που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης όπως είναι η θέση, η χρήση, η απόσταση από τη θάλασσα, το μέγεθος της επιφάνειας και η επαφή με επαρχιακή ή άλλη οδό. Οι πρόσθετοι αυτοί συντελεστές θα προσαυξάνουν το αρχικό ποσό του 1,5 ευρώ ανά στρέμμα και θα το φθάνουν μέχρι του ποσού των 37,80 ευρώ ανά στρέμμα. Εφόσον μέσα στην εδαφική έκταση υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος που θα προκύπτει με βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές θα πενταπλασιάζεται (θα πολλαπλασιάζεται με έναν πρόσθετο συντελεστή 5). Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν θα ισχύει μόνο σε περίπτωση που η κατοικία είναι η μοναδική της οικογένειας του ιδιοκτήτη και έχει έκταση μέχρι 150 τ.μ.

Υπολογίστε μόνοι σας το φόρο για κάθε αγροτεμάχιο, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά, κάνοντας κλικ εδώ.