Φταίει… το σύστημα. Η εκτός των τειχών Αριστερά μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία; (Enet via Pentanostimi: http://bit.ly/cnptQS)