Θα επιλέξουν οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας; (Guardian: http://bit.ly/begmk6)