Βρετανική λογική. Αναδιανομή της φτώχειας ανάμεσα στους συνταξιούχους και τους μεσήλικες (Guardian via Καθημερινή: http://bit.ly/cXF1gY)