Το δολάριο πεθαίνει, ζήτω το δολάριο. Χωρίς ανταγωνιστές ο μεγάλος ασθενής των νομισμάτων. (ZNET: http://bit.ly/aGvAi8)