Νέα βόμβα Wikileaks. 90.000 απόρρητα έγγραφα για το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου στο Αφγανιστάν. (Guardian: http://bit.ly/ciRC8x)