Τα Νέα σε συνεργασία με τη Wikileaks, δημοσιεύουν απόρρητες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της Stratfor, της αμερικανικής εταιρίας πληροφοριών που χαρακτηρίζεται ως «σκιώδης» της CIA.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Stratfor είχε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον οίκο Moody's στους μήνες που οδήγησαν στο πρώτο μνημόνιο, όταν η εταιρεία εκτιμούσε ότι το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο φαίνονταν, ενώ έκανε ασκήσεις επί χάρτου για σενάρια ελληνική χρεοκοπίας.

Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, αναλυτές εκτιμούσαν ότι το πακέτο δεν θα έλυνε το πρόβλημα της χώρας, ενώ πίστευαν ότι η Ελλάδα ήταν το πειραματόζωο για να δοθεί το μήνυμα στις απείθαρχες χώρες του Νότου.